Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen

 

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeessa selvitetään, onko alueella edellytyksiä yhteiselle, koko seutukunnan kattavalle imagon luomiselle, joka ei kuitenkaan syrjäyttäisi tai toimisi päällekkäin jo seutukunnalla olemassa olevien vahvojen matkailubrändien kanssa. Seutukunnallisen imagon tulisi hyödyttää matkailua laajemmin kaikkia seutukunnan toimialoja, koska sitä voitaisiin hyödyntää työvoiman ja yritysten houkuttelussa. 

Hankkeen taustalla vaikuttaa Saarijärven-Viitasaaren seudun aluekehittämisen seutustrategia 2020, jonka yhtenä painopisteenä on aluemarkkinointi ja sen kehittäminen.

Hankkeessa aktivoidaan yrityskenttää mukaan yhteiseen aluekehittämiseen. Aktivointityön rinnalla on tarkoitus selkeyttää ja hakea edellytyksiä yhteisen seutukunnan imagon rakentamiselle. Hankkeen tavoitteena on siis yhtäältä aktivoida Saarijärven- Viitasaaren seutukunnan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä tahtotilaa ja tarkastella edellytyksiä yhteisen imagon rakentamiselle, jota voitaisiin hyödyntää etenkin matkailun toimialalla. Yhteinen imago ja sen arvopohja tukisivat sitä, että seutukunnan markkinointia toteutettaisiin ja suunniteltaisiin strategisemmin ja pitkäjänteisemmin, jolloin siinä voitaisiin ottaa paremmin huomioon myös sen pitkän aikavälin kannattavuus ja kestävä kehitys.

Hankkeessa tehdään alue- ja matkailumarkkinoinnin resurssikartoitus, jonka tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset hukat ja kuvata toimintamalli markkinointiyhteistyölle. Hankkeessa toteutetaan myös tunnettuustutkimus, jonka kautta saadaan tietoa ja taustaa sille, ovatko seutukunnan määrittelemät vahvuudet ja mahdollisuudet myös vetovoimatekijöitä.

Hankkeessa ei kuitenkaan tehdä vielä varsinaista imagon rakentamista vaan vasta selvitellään, onko sille edellytyksiä ja tilausta. Hankkeessa tehtävien kartoitustyön ja tunnettuustutkimuksen tulokset hyödyttävät myös paikallista, alueellista ja maakunnallista kehittämistyötä.

Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017- 28.2.2019 ja rahoittajina toimivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kunnat.

 

 
Päivitetty 16.8.2018

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

 

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »