In­no­va­te

 

Innovate-hankkeen tavoitteena oli edistää Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan yrittäjien innovaatio-osaamista sekä tuotteiden jalostamista ja kaupallistamista kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena oli luoda seutukunnan yrityksille ja toimijoille toimivat mallit pk-yritysten verkostoyhteistyön, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen.

Hankkeen kohderyhmä olivat Saarijärven-Viitasaaren -seutukunnan pk-yritykset, joilla oli kiinnostusta ja valmiuksia innovaatiotoimintaan ja/tai kansainväliseen liiketoimintaan. Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2013-31.12.2014 ja rahoittajana toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), seutukunnan kunnat sekä mukana olevat yritykset. Hankkeen toimenpiteisiin osallistui aktiivisesti kymmenen yritystä ja lisäksi noin kahdeksan yritystä hyödynsi hanketta oman toimintansa kehittämisessä. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Jussi Hytönen.

Hankkeen tuloksena on syntynyt konkreettista kansainvälistä verkostoitumista. Hankkeen aikaansaamat yhteistyöverkostot Baltiassa sekä Puolassa ovat omatoimisesti käytössä hankkeeseen osallistuneiden yritysten toimesta ja kansainvälinen verkottuminen on vakiintunut käytännöksi hankkeeseen osallistuneille yrityksille. Hankkeen aikana luodun kansainvälistymisverkoston aktiivinen hyödyntäminen on jatkunut seutukunnalla hankkeen päättymisen jälkeen.

    

 
Päivitetty 1.4.2017

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA


 

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »