Luontoperustaiset palvelut

 

Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut, Green Care – mitä näillä tarkoitetaan? 

Hankkeessa puhutaan yleisesti luontoperustaisista hyvinvointipalveluista, jolla tarkoitetaan toimintaa, jossa jollain tavalla hyödynnetään luontoa, luontoelementtejä ja/tai luonnon hyvinvointivaikutuksia ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Luonnon ja luontoelementtien ajatellaan tuovan palveluun jotakin lisäarvoa ja edistävän entisestään palvelun asiakkaalle tuomia hyvinvointivaikutuksia. Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut on otettu osaksi hyvin laajaa kenttää – luontoa on jo yhdistetty niin matkailu-, maa-, metsätalous- ja muille luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- kuin taide- ja kulttuurialojen palveluihin. Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut voivat siis pitää sisällään monenlaista toimintaa aina kasvatuksellisesta kalastuksesta, luontolähtöisistä teatterielämyksistä ja metsäjoogasta eläinavusteiseen terapiaan ja hoivamaatilatoimintaan saakka. Joskus kuulee puhuttavan myös muun muassa vihreästä hoivasta ja voimasta. 

No entäs se Green Care? Tässä yhteydessä ei ole kyse puutarhatuotteista vaan toimintatavasta ja viitekehyksestä, jossa luontoa käytetään aktiivisesti ja tavoitteellisesti ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomessa Green Care -toiminnalla tarkoitetaan ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään aktiiviseen luontoyhteyden tukemiseen. Green Care -toiminnan ajatellaan olevan aktiivista ja ohjattuja, ei ainoastaan passiivinen luontokokemus kuten omaehtoinen liikkuminen tai harrastaminen luonnossa. Green Care -toiminnassa hyödynnetään tavoitteellisesti sekä luontoa, toimintaa että kokemuksellisuutta ja osallisuutta. Green Care -termi toimii sateenvarjokäsitteenä joukolle erilaisia luontoperustaisia toimintamuotoja ja -menetelmiä. Green Care –palvelun tarjoaminen ei tarkoita, että yrittäjä profiloituisi vain Green Care -yrittäjäksi tai etteikö yritys voisi tarjota myös muunlaisia palveluita.

Green Care -termi ja sen sisältö luotiin Suomeen ensikerran vuonna 2008. Eri maissa sama käsite ymmärretään ja painotetaan hieman eri tavoin. Green Care -käsite on lähtenyt liikkeelle erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluiden puolelta, mutta nykyään siihen katsotaan kuuluvan myös laajemmin koettua hyvinvointia ja terveyttä tukevat palvelut mukaan lukien muun muassa työllistämistoiminta, matkailu ja harrastuspalvelut. Voidaankin ajatella, että Green Care on yksi lisäelementti näissä eri toimialojen palveluissa. Green Care Finland ry on vuodesta 2010 toiminut suomalaisen luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden yhtenä edelläkävijänä ja näkyvyyden lisääjänä sekä luonut toiminnalle muun muassa yhteiset eettiset ohjeet.  

Lue lisää: www.gcfinlanf.fi  

Usein on vain ”veteen piirretty viiva” milloin jokin palvelu on LuontoVoiman Green Care -palvelua ja milloin se on osa luonto- tai hyvinvointimatkailun palvelua. Yksi ja sama palvelu, tai ainakin osio matkailupalvelusta, voi olla molempia. Kyse on siitä, miten palveluntuottaja rakentaa, asemoi ja markkinoi palvelunsa sisältöä. Jos hyvinvointi- tai luontomatkailun palvelu tavoittelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti luonnonelementtien avulla asiakkaan hyvinvointia, samalla kun palveluun sisältyy asiantunteva ohjaus ja reflektoinnin mahdollisuus, palvelu voi olla mitä suurimmassa määrin myös LuontoVoiman palvelu. Matkailupalvelukokonaisuuteen kuuluu usein myös ”motorisoitu” matkustaminen kohteeseen, yöpyminen ja ruokailu sisätiloissa sekä omaehtoinen toiminta kohteessa. Nämä osiot matkailun palvelukokonaisuutta eivät ole tyypillistä Green Care -palvelua. Sen sijaan se osa hyvinvointi- tai luontomatkailupalvelua, johon liittyy kiinteästi luontoperustaisuus, tavoitteellisuus ja yksilöllinen ohjaus, voi olla sitä erittäin hyvin. (Kohti luonnollista hyvinvointia –julkaisu) 

   

 
Päivitetty 3.2.2021

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

 

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »