Lisätietoja

 

Luontoperustaisia hyvinvointi- ja virkistyspalveluita edistetään Keski-Suomessa vuoden 2021 aikana 

LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care –verkostosta voimaa luontopalveluihin -hanke kokoaa yhteen Keski-Suomen alueella luontoa jollain lailla hyvinvointi- ja virkistyspalveluissaan hyödyntäviä sekä tällaisesta kiinnostuneita verkostoitumisen sekä yhteisen kehittämisen äärelle. Verkoston kautta annetaan ja saadaan vertaistukea, jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä, ratkotaan haasteita yhteistuumin sekä tuodaan alaa alueellisesti näkyvämmäksi. Verkosto on avoin kaikille keskisuomalaisille aiheesta kiinnostuneille yrityksille, yrittäjäksi aikoville, kehittäjille sekä muille toimijoille.

Luontoa ja sen tutkittuja hyvinvointivaikutuksia on lähdetty liittämään monenlaisiin palveluihin eri toimialoilla – niin matkailu, maa-, metsätalous- ja muilla luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- kuin taide- ja kulttuurialoilla. Luontoon perustuvat hyvinvointi- ja virkistyspalvelut voivatkin tarjota hyvin monelle yritykselle mahdollisuuden lisäelinkeinoon. Luontoperustaiset hyvinvointi- ja virkistyspalvelut voivat siis pitää sisällään monenlaista toimintaa aina kasvatuksellisesta kalastuksesta, luontolähtöisistä teatterielämyksistä ja metsäjoogasta eläinavusteiseen terapiaan ja hoivamaatilatoimintaan saakka.

Luontoperustaisia hyvinvointi- ja virkistyspalveluita on Keski-Suomessakin tarjottu jo melko pitkään, mutta silti asiassa tullaan jonkin verran jälkijunassa Suomen, ja erityisesti Euroopan, tasolla. Yrittäjiltä tulleen palautteen mukaan yhteistyö maakunnassa luontoperustaisten hyvinvointi- ja virkistyspalveluiden välillä on melko vähäistä, eikä ole selvää ketkä palveluita ylipäätään tarjoavat. Luontoon perustuvia palveluita tarjotaan myös hyvin kirjavilla termeillä, jolloin kenttä saattaa näyttäytyä sekavana kuluttaja- ja ostajatahoille. Aiemmissa alueen hankkeissa on noussut ilmi myös erilaisten ostajatahojen toive palveluita tarjoavien toimijoiden listaamisesta helposti löydettävään muotoon. Näihin haasteisiin pyritään hankkeen kautta vaikuttamaan! 

Tulemalla mukaan verkoston toimintaan voit saada

  • vertaistukea muilta samasta aiheesta kiinnostuneilta 
  • innostusta ja kannustusta 
  • tietoa ja uusia näkökulmia 
  • ideoita ja yhteistyökumppaneita 
  • sparrausta erilaisiin haastekohtiin  
  • näkyvyyttä osana isompaa joukkoa

Hankkeen aikana järjestetään yhteensä 6 kpl työpajoja, joissa verkoston tavoitetta, toimintamallia, pelisääntöjä ja tulevaisuuden näkymiä muotoillaan verkostoon mukaan tulevien ajatusten ja tarpeiden mukaisesti. Työpajoissa käydään myös läpi toiminnan laatuun, laadun vaikuttavuuteen ja erilaisiin laatusertifikaatteihin liittyviä asioita, ajatuksena se mitä verkoston toimijat itse haluavat näistä asioista nostaa esille. Osassa työpajoista on alustuksia ko. aiheisiin liittyen. Työpajat toimivat myös tutustumisen ja vertaistuen kanavana. Kerran kuussa järjestettävät työpajat ovat pituudeltaan 2-3 h ja ne alkavat toukokuussa. Työpajoihin osallistuminen on maksutonta. 

Työpajat järjestetään etäyhteyksien välityksellä koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden sekä osallistumisen helpottamisen vuoksi. Etäyhteysohjelmat ovat helppokäyttöisiä eivätkä vaadi aiempaa käyttökokemusta tai ohjelmien asentamista omalle tietokoneelle. Etätyöpajoihin osallistuminen on helppo mahdollisuus saada kokemusta etätyöskentelystä. Huomioi, että sinulla on käytössäsi mikrofoni ja kamera (tietokoneen sisäinen riittää) etäyhteyttä varten. Työpajojen sarja päätetään mahdollisuuksien mukaan yhteiseen livetapaamiseen jossakin Keski-Suomen kansallispuistoista. 

Hankkeessa kehitettävään verkostoon ovat tervetulleita kaikki, jotka jollain lailla hyödyntävät hyvinvointi- ja virkistyspalveluissaan luontoa tai ovat siitä kiinnostuneita, riippumatta millaisin termein palveluitaan markkinoivat! 

Hankkeen aikataulu

Alkukevään aikana hanke etsii Keski-Suomen alueella luontoperustaisia palveluita tarjoavia ja niistä kiinnostuneita. Verkostosta kiinnostuneet yrittäjät/yrittäjäksi aikovat haastatellaan, jotta päästään kiinni siihen mitä verkostolta toivotaan ja minkälaista apua alueella luontoperustaisten hyvinvointi- ja virkistyspalveluiden kehittämiseen kaivataan. Haastattelun toivotaan toimivan myös eteenpäin vievänä sparraushetkenä. Hanke kokoaa verkostosta kiinnostuneet yhteisiin työpajoihin touko-lokakuussa 2021. Hankkeen loppuvaiheilla verkoston toimintamallista sekä alueen yrittäjätarinoista kootaan sähköinen julkaisu. Hankkeen tavoitteena on lisäksi luoda virtuaaliverkosto -sivusto, jonka kautta Keski-Suomen luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuodaan näkyvämmäksi ja löydettävämmäksi.
 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset verkostoon

Laura Syrén 
Projektipäällikkö
LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta –hanke 
040 746 1690 
laura.syren(at)witas.fi 

   

 

 
Päivitetty 8.2.2021

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA


 

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »