Taiteen Wirtapiiri -hanke EU:n hyvän käytännön esimerkkihankkeeksi

Julkaistu 5.12.2018
 

Pohjoisen Keski-Suomen alueella vuodesta 2016 lähtien toiminut Taiteen Wirtapiiri -hanke on huomioitu Euroopan Unionin Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston toimesta. Hanke on valittu hyvän käytännön esimerkkihankkeeksi, koska sen katsotaan tukevan EU:n koheesio-politiikan tavoitteita.

EU:n aluekehityksen pääosasto on lähestynyt tiedotusyhteistyökumppanin kautta hankkeen projektipäällikkö Jaana Bombinia ja pyytänyt yhteistyötä artikkelin laatimiseksi hankkeesta.

Artikkeli tullaan julkaisemaan EU:n verkkosivuilla, jonne se tallentuu esimerkkihankkeita sisältävään tietopankkiin: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/.

Komissaarit sekä ministeriön edustajat käyttävät tietopankissa olevia artikkeleita usein esimerkkeinä esitellessään alueellisia ja paikallisia hyviä käytänteitä. Esimerkkihankkeita halutaan tukea jakamalla artikkeleita sidosryhmille sekä eri maiden tiedotusvälineille.

Valinta osoittaa, että EU:n näkökulmasta maaseudun alueella toimivat hankkeet ovat kilpailukykyisiä isoissa kaupungeissa toimivien hankkeiden kanssa. Vuonna 2014 alkaneella hankekaudella on Suomesta valittu tietopankkiin neljä hanketta, joista kaikki on toteutettu tähän mennessä isoissa asutuskeskuksissa.

Taiteen Wirtapiiri -hanke on Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallinnoima ja Leader Viisari ry:n rahoittama maaseudun kehittämishanke, jota on koordinoinut viitasaarelainen kuvanveistäjä, yhteisötaiteilija Jaana Bombin. Hanke on toiminut neljän kunnan (Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari) alueella. Hankkeen avulla on toteutettu yhteisöllisesti lukuisia ympäristötaideteoksia ja viihtyvyysympäristöjä paikallisidentiteetin ja paikallisuuden näkökulmasta ihmisiä osallistaen.

 
Päivitetty 5.12.2018

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

 

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »