Asiakaskyselyt

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Kirsti Kaakkurivaara, viestintä- ja projektikoordinaattori
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 0400 770 706
kirsti.kaakkurivaara(at)witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Witas Oy:n asiakaskyselyt

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  • Asiakaspalautteen kerääminen
  • Tilaisuuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
  • Tilaisuuksien ja tapahtumien palautekyselyt
  •  Yritysten palvelutarjonnan kerääminen yhteismarkkinointia varten
  • Muiden Witas Oy:n toimintaan liittyvien kyselyjen toteuttaminen

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  •  sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakaskyselyyn vastaavan henkilön itse antamat tiedot esim. nimi, yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja/tai laskutusosoite ym.

Osa kyselyistä toteutetaan anonyymisti, jolloin henkilötietoja ei kerätä lainkaan eikä vastauksia näin ollen ole yhdistettävissä keneenkään henkilöön.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kyselyyn vastaaja antaa itse rekisteriin tallennettavat tiedot.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 
Päivitetty 21.11.2018

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »