Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hanke on käynnistynyt seutukunnalla

Julkaistu 11.1.2018
 

Pohjoisessa Keski-Suomessa haetaan uutta yhteistyön imua. Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset yhteisen seudullisen imagon toteuttamiselle sekä aktivoida kuntia ja yrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Saarijärven-Viitasaaren seudulla on käynnistynyt hanke, jonka tarkoituksena on sekä kerätä taustatietoa alueen markkinoinnin nykytilanteesta että saada alueen toimijat miettimään yhdessä, kuinka seudun vetovoimaisuutta voitaisiin jatkossa yhteisvoimin lisätä. Ajatuksena on löytää niitä yhteistyön mahdollisuuksia, joilla voitaisiin tehostaa jo olemassa olevaa markkinointia, mutta myös selvittää, löytyisikö seudulta tahtotilaa laajemmalle, seutukohtaiselle markkinointiyhteistyölle, joka palvelisi seudun kaikkia toimialoja.

Hankkeessa kartoitetaan kuntien ja aluekehittäjien (kehittämisyhtiöiden) markkinointiin käytössä olevat resurssit. Tämän kartoituksen avulla saadaan selville mahdolliset hukat ja päällekkäisyydet, joissa voitaisiin mahdollisesti jatkossa tehdä tehokkaampaa yhteistyötä. Kartoituksen avulla olisi myös mahdollista laatia laajempi markkinoinnin toimintamalli ja yhteistyö, jolla saataisiin kustannustehokkaampaa ja pitkäjänteisempää markkinointia. Hankkeessa toteutetaan myös tunnettuustutkimus, jossa selvitetään ulkopuolisen toimijan avulla, kuinka seudun vetovoimaisuus näyttäytyy tällä hetkellä, mitkä ovat seudun tunnettuuksia ja vetovoimatekijöitä, jotka vetävät seudulle väkeä ulkopuolelta. Tutkimuksen avulla seudun toimijat saavat osviittaa siitä, ovatko heidän määrittelemät vahvuudet ja markkinoinnin kärjet niitä, jotka myös ulkopuolelta koetaan vetovoimatekijöiksi.

Tavoitteena yhteisen seutubrändin rakentaminen

Kartoituksen ja tutkimuksen tulosten perusteella, julkiset toimijat, yritykset ja yhdistykset kutsutaan työpajoihin miettimään seudun nykytilaa ja tulevaisuutta sekä pohtimaan yhteisen seutu-imagon rakentamisen perusteita. Jos hanke onnistuu tehtävässään, sen tuloksena Saarijärven–Viitasaaren seudulle lähdetään toteuttamaan seutubrändiä, joka palvelee koko seutua ja kaikkia sen toimialoja, tekee alueesta kokonaisuutena vahvan, kehittyvän ja vetovoimaisen asuin-, työ-, opiskelu- ja matkailualueen sekä nostaa seudun imagon uudelle tasolle. Tässä seutu voi onnistua vain tekemällä saumatonta yhteistyötä kaikkien seudun toimijoiden kesken. Hankkeeseen toivotaan aktiivista osallistumista kaikilta tahoilta, jotta yhteiseen tavoitteeseen päästään.

Hanke on yksivuotinen ja toteutetaan 01.10.2017- 28.2.2019 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja se on saanut rahoitusta seudun kuntien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeen kotisivu

Jenni Leppilahti
hankevetäjä
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen –hanke
jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi
puh. 050 381 5917

 
Päivitetty 11.1.2018

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

 

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »