Haastamme matkailuyritykset mukaan matkailututkimukseen!

Julkaistu 24.2.2016, päivitetty 5.4.2017
 

Kehittämisyhtiö Witas Oy toteuttaa yhteistyössä Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kanssa matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen vuoden 2016 aikana. 

Matkailijoille suunnattu kysely
Matkailijoihin kohdistuvassa kyselyssä ja haastatteluissa selvitetään matkailijoiden rahankäyttöä sekä matkailupalveluiden kehittämistarpeita. Matkailijakyselylomaketta jaetaan alueen kohteissa ja yrityksissä. Kyselyä täydennetään erityisesti tapahtumien yhteydessä tehtävillä haastatteluilla, joiden painopiste on kesällä. Selvityksen luotettavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että matkailutoimijat keräävät asiakkailtaan tietoja. Matkailijakyselystä laaditaan eri kieliversiot sekä annetaan selkeät ohjeet tietojen keräämiseen.

Yrityksille suunnattu kysely
Yrityksille suunnatussa sähköisessä kyselyssä selvitetään sekä matkailu- että vähittäiskaupan matkailijoilta ja vapaa-ajan asukkaiden kysynnästä syntyvä matkailutulo, jonka perusteella arvioidaan syntyvät työllisyysvaikutukset. Lisäksi toteutetaan puhelinhaastatteluja alueella sijaitseville maansiirtoalan, rakennusliikkeiden, lvi- ja sähköurakointialan ym. yrityksille loma-asumisen taloudellisista vaikutuksista rakennusalalle.

Kotitalouksille suunnattu kysely
Kotitalouksiin kohdistuvalla kirjekyselyllä arvioidaan rekisteröimättömän majoituksen yöpymisvuorokausia Witaksen toimialueen ulkopuolelta saapuvien sukulaisten/tuttavien yöpymisten osalta. Lisäksi kartoitetaan vakinaisten asukkaiden näkemyksiä oman kuntansa palveluista ja kehittämistarpeista.

Loma-asunnon omistajille suunnattu kysely
Muualla vakinaisesti asuviin, Witaksen toimialueella loma-asunnon omistaviin mökinomistajiin kohdistuvalla kirjekyselyllä arvioidaan rekisteröimättömän omalla vapaa-ajan asunnolla toteutuvien yöpymisten määrä ja käyttöaste sekä rahankäyttötietoja palveluihin (ml. rakentaminen). Samalla kartoitetaan myös loma-asukkaiden toiveita lomamökkikunnan palveluiden kehittämisestä.

Tutkimusmenetelmä sekä toteuttaja
Tutkimusmenetelmänä käytetään ns. pohjoismaista tulo- ja menomenetelmää, joka on yleisimmin käytetty menetelmä Suomessa. Se noudattaa työ- ja elinkeinoministeriön suosituksia matkailutulon määrittämisestä. Selvityksen toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kyselyihin vastaaminen on mahdollista myös internetissä.

Toivomme aktiivista osallistumista ja vastauksianne!

Tarja Pasanen
matkailupäällikkö
puh. 040 703 1205
tarja.pasanen(at)witas.fi

 
Päivitetty 5.4.2017

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA


 

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »