Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Yhteistyötahojen hankkeet > Lakeland

Lakeland

Euroopan aluekehitysrahasto logo    Vipuvoimaa EU:lta logo

 

 


Keski-Suomen matkailun yhteisenä strategisena tavoitteena on alueen ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten määrän lisäys. Lakeland - Jyväskylä Region -hankkeen avulla tavoitellaan noin kymmenen prosentin vuosittaista kasvua valituilla kohdemarkkinoilla. Hankkeen pääkohdemarkkinoiksi on valittu saksankielinen Eurooppa sekä Japani. Hankkeessa tehtävillä kansainvälistymistoimenpiteillä tullaan tavoittelemaan mahdollisesti myös muita kohdemaita, kuten esimerkiksi Iso-Britanniaa, Alankomaita ja Ranskaa.

Päätavoitteena on parantaa Keski-Suomen pienten ja keskisuurten matkailu- ja palveluyritysten kilpailukykyä luomalla alueelle kansainvälisen matkailun toimintamalli ja kehittämällä Keski-Suomen alueen kansainvälisen matkailun osaamista, tunnettuutta, löydettävyyttä ja yhteistyötä yli maakunta- ja maarajojen. Päätavoitteeseen päästään kolmivuotisen hankekauden aikana toteuttamalla alla esiteltyjä toimenpidekokonaisuuksia. Toimenpidekokonaisuudet vastaavat ja toteuttavat hankkeen alatavoitteita. 

Toiminnan varsinaisena kohderyhmänä ovat Keski-Suomessa olevat matkailuun liittyvät majoitus-, ohjelmapalvelu-, liikenne-, kalastus-, palvelu-, ravitsemus-, kauppa- sekä hyvinvointialoihin liittyvät pk-yritykset. Välillisiä kohderyhmiä ovat muut matkailun kehittymisestä hyötyvät palveluyritykset, tapahtumia järjestävät tahot sekä kolmas sektori. Matkailun kerrannaisvaikutukset muille toimialoille ovat merkittävät: yksi matkailuyritysten hankkima euro tuottaa 56 senttiä arvonlisää muille toimialoille.

Lakelandia hallinnoi Visit Jyväskylä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Keski-Suomen kunnat.