Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Ajankohtaista > Tie­dot­teet > Vuosi 2020 > Maaseuturahaston ohjelmakauden viimeinen vuosi on käynnistynyt - Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseuturahaston ohjelmakauden viimeinen vuosi on käynnistynyt - Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa - Maaseuturahaston ohjelmakauden viimeinen vuosi on käynnistynyt

Viimeisen vuoden rahoituksessa painotamme erityisesti yritystukia ja yritysryhmähankkeita. Yritystukien ja yritysryhmähankkeiden haku on jatkuva ja hakemukset pisteytetään kahden kuukauden jaksoissa, aina parillisen kuukauden jälkeen. Yritysryhmien viimeinen hakupäivä on 30.9.2020, yritystukien osalta haku päättyy 31.10.2020.

Rahaa on käytettävissä myös kehittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Toivomme, että mahdollisimman moni hankkeita suunnitteleva lähettää hakemuksen hyvissä ajoin ja kohdentaa sen mahdollisuuksien mukaan jo vuoden ensimmäiselle valintajaksolle. Muistathan olla yhteydessä ELY-keskukseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa!

Ensimmäiselle eli käynnissä olevalle hankkeiden valintajaksolle (1.11.2019–31.3.2020) on varattu määrärahaa tämän hetken arvion mukaan noin miljoonaa euroa. Hanketukien valintajaksolla haettavana ovat kaikenlaiset alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita toteuttavat hankkeet. Erityistä painopistettä ei ole asetettu. Tiedonvälityshankkeita (toimenpide 1.2.) voidaan rahoittaa vain erityisen perustelluista syistä.

Toisella, eli tämän ohjelmakauden viimeisellä valintajaksolla (1.4.2020–30.9.2020) on käytettävissä jääviä ja mahdollisesti palautuvia varoja, joiden suuruus ei ole vielä tässä vaiheessa selvillä. Kerromme tarkemmin rahoituksen saatavuudesta vuoden edetessä.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavat hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin valintajaksolle varatut määrärahat riittävät.

Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutukuulumisia 2/2019

Hankkeiden valinnassa käytettävät valintaperusteet