Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Ajankohtaista > Tie­dot­teet > Vuosi 2019 > Valmennus Keski-Suomen pk-yrityksille: Talouden ja tuottavuuden johtaminen

Valmennus Keski-Suomen pk-yrityksille: Talouden ja tuottavuuden johtaminen

Koulutuksen tavoitteet:

  • Tarkentaa käsitystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja talouden merkityksestä liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen työkaluna
  • Koulutuksen aikana käydään läpi talousinformaation merkitys liiketoiminnassa, talouden ja tuottavuuden välinen suhde (ml. henkilöstöasiat) sekä yritysjuridiikkaa ja- verotusta
  • Eri aihealueiden yhteydessä pohditaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseksi
  • Koulutuksen ja konsultoinnin aikana osallistujat tunnistavat kehittämistä vaativia talouteen tai tuottavuuteen liittyviä osa-alueita yrityksessä ja saavat tukea niiden kehittämiseen erilaiset muutostilanteet huomioiden

Koulutuksen kohderyhmä: Keski-Suomen alueen muutostilanteessa olevien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt, jotka haluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö: Koulutus sisältää 10 (5 x 2 pv) päivää koulutusta talouden ja tuottavuuden merkityksestä yrityksen toiminnan tehostamisessa sekä 2 yrityskohtaista konsultointipäivää. Konsultointipäivien aikana tunnistetaan yrityksen kehittämiskohteet ja laaditaan kehittämissuunnitelma.

Konsultoinnin tavoite: Tavoitteena on, että konsultoinnin päätteeksi yrityksellä on selkeä kuva nykytilastaan sekä talouden ja/tai tuottavuuden johtamisen kehittämistarpeista tukemaan meneillään olevaa muutoksen hallintaa sekä suunnitelma että tarvittavat työkalut sen toteuttamiseksi. Konsultti auttaa yritystä kehittämistarpeiden määrittelyssä, priorisoinnissa ja keinojen valinnassa, jotka kohdistuvat uudistumisen tai muutoksen jälkeiseen haltuunottoon

Osallistujamäärä: 15 osallistujaa

Osallistumishinta: 1 470 € + alv 24 % /osallistuja

Ilmoittautumiset 15.11.2019 mennessä

Koulutuspaikka: Jyväskylä

Lisätietoja: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy
Sinikka Karjalainen, puh. 040 72 22 817


Valmennusesite Talouden ja tuottavuuden johtaminen (PDF-dokumentti, 381 kt)