Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Yhteistyötahojen hankkeet > VinsectS-hyönteistaloushanke

VinsectS-hyönteistaloushanke

VinsectS – Hyönteistalous osana Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan kiertotaloutta -hankeessa keskitytään mustiin sotilaskärpäsiin ja niiden kasvatukseen. Hankkeen tavoitteena on löytää mustien sotilaskärpästen kasvatuksen mahdollisuudet Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan alueella sekä selvittää pienyrittäjyyden mahdollisuudet hyönteiskasvatuksessa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa mustien sotilaskärpästen hyönteiskasvatusympäristö. Lisääntynyt tieto ja osaaminen mustien sotilaskärpästen kasvattamisesta selkeyttää liiketoimintamahdollisuuksia tuotantoketjussa.

Hankkeessa tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään alueellinen selvitys, jossa kartoitetaan Viitasaari-Saarijärvi hyönteiskasvatukseen soveltuvat puhtaat ja likaiset sivuvirrat ja yritykset, jotka voisivat olla mukana rakentamassa hyönteiskasvatusta alueelle. Selvityksestä muodostetaan yritysten arvoverkko, jolle tehdään liiketaloudellinen tarkastelu. Analyysissä tarkastellaan eri tuotekategorioita hyönteisillä (mm. elävät hyönteiset, hyönteiset rehuna ja hyönteiset ihmisravintona) sekä näihin vaadittavia investointieroja. Liiketoimintamalliselvityksessä pyritään rakentamaan arvoverkossa toimiville yrityksille lisäarvontuotto.

Hankkeessa rakennetaan demonstraatiokasvattamo, jossa voidaan tutustua mustien sotilaskärpästen kasvatuksen ominaisiin piirteisiin. Demonstraatiokasvattamoa voidaan hyödyntää myös opintoympäristönä hyönteiskasvatukseen. Demonstraatioympäristössä voidaan myös tehdä lyhyitä testejä alueen sivuvirtojen sopivuudesta rehuksi hyönteisille.

Hankkeen hallinnoijana toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja osatoteuttajana Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti. Hankkeen toteutusaika on 5.2.2018-31.8.2019 ja rahoittajina toimivat Keski-Suomen Liitto ja Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Matti Tähtinen
projektipäällikkö
puh. 040 153 0405
matti.tahtinen(at)vtt.fi