Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Yhteistyötahojen hankkeet > Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa

Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa

Hankkeen tarkoitus on edistää erityisesti pk-yritysten teemallisten ja/tai alueellisten yritysverkostojen muodostumista, vahvistaa olemassa olevien bio- ja kiertotalousyritysryhmien kilpailukykyä ja rohkaista niitä uusien ja nykyisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Oleellisena osana hanketta on myös yritysverkoston ja oppilaitos- ja tiedeyhteisöjen vuoropuhelun kasvattaminen osana kilpailukyvyn lisäämistä innovaatiotoiminnan avulla.

Hankkeessa selvitetään pk-yritysten kasvun edellyttämien kehittämistoiminnan tarpeet, jonka mukaisesti toimenpiteet kohdennetaan. Yritysten kilpalukykyä vahvistetaan informaation lisäämisellä.

Teemallisten/alueellisten yritysryhmien muodostumista tuetaan liiketoiminnan edeistämisen näkökulmasta. Yrityksiä rohkaistaan innovoimaan yhdessä alueen innovaatioympäristöjen kanssa. Uusien yritysvetoisten hankekonseptien muodostumista tuetaan.

Hankkeen toteuttaja toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Rahoitusta hanke on saanut Keski-Suomen liiton alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) määrärahasta. Lisäksi hanketta rahoittavat keskisuomalaiset kehittämisyhtiöt.

Janne Salmi
projektipäällikkö
JAMK, Biotalousinstituutti
puh. 040 480 8636
janne.salmi(at)jamk.fi