Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Lähiruokaterminaali

Lähiruokaterminaali

Loppuraportti (PDF-dokumentti, 1 252 kt)

Tavoitteena on selvittää, mitkä edellytykset Pihtiputaalle olisi toteuttaa lähiruokaterminaali, joka toimisi lähiseudulla tuotetun ruoan raaka-aineiden jatkojalostus-, pakkaus- ja varastointitiloina. Hankkeen aikana kontaktoidaan seutukunnan alkutuottajia, kalastajia, poimijoita ym. ruoan raaka-aineiden parissa työskenteleviä tahoja ja pyritään luomaan toimivat yhteistyöverkostot heidän välilleen.

Yhteistyö ja järkevät logistiset ratkaisut mahdollistavat pientenkin tuote-erien kustannustehokkaan kuljetuksen terminaaliin ja sieltä suoraan keittiöihin. Jatkojalostusta tarvitaan, jotta terminaalin tuotteet vastaisivat paremmin niin yksityisten kuluttajien kuin julkisten keittiöiden tarpeisiin. Kuluttajille suunnattuja myymälä- ja muita oheispalveluita on myös kaavailtu terminaalin yhteyteen tai sen ympäristöön.

Kohderyhmänä ovat kaikki ruoka-alan toimijat, tuottajista ruokapalvelun tarjoajiin. Ensisijaisesti lähestytään terminaalitoiminnan mahdollistavien tuottajien puoleen, sekä haetaan yrittäjiä ottamaan vetovastuu toiminnasta. Terminaali tukisi toteutuessaan myös paikkakunnan matkailua, seutukunnan ruokakulttuurin ylläpitoa ja luonnosta saatavien raaka-aineiden laajempaa käyttöä.

Esiselvityksen toteutti 1.10.2017–31.3.2018 agrologi AMK Eija Partanen yhteistyössä JAMK:n logistiikka- ja lähiruoka-asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 90 % kokonaiskustannuksista.