Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Yhteistyötahojen hankkeet > Hankinta-asiamiespalvelu

Hankinta-asiamiespalvelu

"Hankintaillat jokaiseen Keski-Suomen kuntaan"
"Yhteistyöllä hyviin hankintoihin"

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu -hankkeen tavoitteena on nostaa julkisten hankintojen alueellista ja valtakunnallista merkitystä talouden, hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden näkökulmasta sekä kehittää osaamista ja yhteistyötä julkisissa hankinnoissa. Toiminnalla halutaan edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista nykyistä laajemmin julkisiin hankintoihin ja sitä kautta varmistaa eurojen ja verotulojen pysyminen alueella. Missio on lisätä elinvoimaa Keski-Suomeen laadukkailla ja kilpailukykyisillä hankinnoilla ja visio on jalkauttaa tietoisuutta ja osaamista sekä kehittää yhteistyötä ja hankintaprosesseja

Hankinta-asiamiespalveluhanke mahdollistaa hankinta-asiamiehen sekä projektiassistentin tuottamaan hankinta-asiamiestoimintaa / palveluita kaikille keskisuomalaisille yrityksille eli tarjoajille sekä hankintayksiköille eli hankkijoille. Hankinta-asiamieshankkeen tiimiin kuuluvat hankinta-asiamies Veli Puttonen sekä assistentti Annika Mäkelä. Hankinta-asiamies toimii neuvonantajana, ajatuksenherättelijänä sekä keskustelunavaajana; millä näkökulmalla julkisia hankintoja tulee viedä eteenpäin.

Hankkeen tuottamiin palveluihin kuuluvat tapahtumat, koulutukset, neuvontapalvelu, viestintä sekä vaikuttaminen. Hankinta-asiamiehen neuvontapalvelu on ostajille ja tarjoajille maksutonta.
Hanketta rahoittavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät sekä Keski-Suomen kunnat/kehittämisyhtiöt. Yhteistyötä tehdään lisäksi muidenkin toimijoiden kanssa esimerkiksi tapahtumissa.

Hankinta-asiamiespalveluhanketta on toteutettu Keski-Suomessa vuodesta 2014 lähtien kehittämään julkisten hankintojen toimintaa maakunnallisesti ja mahdollistamaan pk-yritysten osallistuminen julkisiin hankintoihin entistä paremmin. Hanke päättyy 30.6.2018.

Lisätietoa hankkeesta ja palveluista
Veli Puttonen
veli.puttonen(at)yrittajat.fi
puh. 0500 646 793

Lisätietoa tapahtumista
Annika Mäkelä
annika.makela(at)yrittajat.fi
puh. 050 444 2070