Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Yhteistyötahojen hankkeet > Bio­poo­li

Bio­poo­li

Hanke on päättynyt.

Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan

Kotimaisen puupolttoaineen kilpailukykyä pystytään parantamaan kehittämällä uudenlaista terminaalitoimintaa. Biopoolin tavoitteena on demonstroida toimintamalli, jolla saadaan kotimaisesta metsäbiomassasta aidosti hinnaltaan kilpailukykyinen polttoaine.

Biopoolissa kehitetään uusi yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen toimintakonsepti ja liiketoimintamalli, jota demonstroidaan valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa.

  1. Konenäköön perustuva menetelmä runsaasti uuteaineita sisältävän oksahakkeen erotteluun polttoainevirrasta. Tehokkaalla erottelulla luodaan uusi raaka-ainevirta, jota voidaan hyödyntää uusien korkean lisäarvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.
     
  2. Kustannus- ja energiatehokkaat tavat lisätä hyötykuorman määrää metsäbiomassakuljetuksissa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät menetelmät kuivaukseen palstalla tai terminaalissa.
     
  3. Uusimpaan tietoon perustuvat varastoinnin riskejä (itsesyttyminen, varastointitappiot) vähentävät toimintatavat ja biomassan varastoituvuutta parantavat käsittelyt.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on puubiomassoihin perustuvan yrityspohjaisen liiketoiminnan lisääminen Pohjoisen Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueilla sekä uusien puupohjaisten korkean jalostusasteen vientituotteisiin keskittyvän T&K&I -toiminnan sekä edelleen uusien tuotteiden kaupallistamisen ja markkinoillepääsyn edistäminen.

Hankkeen koordinaattorina toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti. Partnerina toimivat Itä-Suomen Yliopiston Mekrijärven tutkimusasema sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2015-31.1.2018 ja rahoittajina toimivat Keski-Suomen Liitto ja Pohjois-Karjalan Liitto Euroopan aluekehitysrahastosta, kunnat sekä yksityiset tahot.

» Biopooli-hankkeen kotisivut

Tapani Sauranen
Projektipäällikkö
Biotalousinstituutti
puh. 0400 226 394
tapani.sauranen(at)jamk.fi

Tarmo Lampila
Asiantuntija
Biotalousinstituutti
puh. 050 594 5287
tarmo.lampila(at)jamk.fi