Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Taiteen Wirtapiiri

Taiteen Wirtapiiri

Luovan yhteisön sähköä!

Yhteisötaide luo sillan yksilön ja yhteisön välille.

Taiteen Wirtapiiri -yhteisötaidehankkeessa luovuus on keskiössä. Hankkeen tavoitteena on paikallisidentiteetin vahvistaminen luovuuden keinoin, yhdessä. Toiminnan kautta syntyy uusia mahdollisuuksia tarkastella sekä vaikuttaa omaan ympäristöön ja sen viihtyvyystekijöihin. Tavoitteena on myös rohkaista ja vahvistaa ihmisiä synnyttämään omia luovia toimintamalleja.

Yhteisölliset projektit ja valmiit teokset ovat pienten kuntien käyntikortteja ja tukevat alueen imagotekijöitä ja elinvoimaisuutta. Omaan asuin- ja toimintaympäristöön sijoitetut ja yhdessä toteutetut teokset lisäävät myös alueen ihmisten sosiaalista - ja henkistä hyvinvointia ja ovat myös muille kuin kuntalaisille viesti elinvoimaisesta ja vireästä kunnasta.

Hanke toteutettiin Witas-alueella 1.1.2016-31.3.2019. Projektipäällikkönä toimi kuvanveistäjä-yhteisötaiteilija Jaana Bombin. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta sekä Leader VIISARI ry.