Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet

Hankkeet

Witas kehittämishankkeet sivun otsikko.

 


Hanketoiminnalla lisäresursseja alueelle ja kehittämistoimintaan

Kehittämisyhtiö Witas Oy voi toimia hallinnoivana tahona Euroopan unionin ja muiden julkisten tahojen rahoittamissa hankkeissa, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä edistävät yhtiön ja kuntien tavoitteiden toteuttamista. Kehittämishankkeet mahdollistavat sekä yritystemme että alueemme elinvoimaisuuden kehittämisen tueksi tarvittavia lisäresursseja ja -työkaluja.

Witaksen hallinnoimat kehittämishankkeet

Yhteistahojen hallinnoimat kehittämishankkeet


Witas Oy:n hallinnoimien hankkeiden toteutusalue voi olla neljän omistajakunnan muodostaman Witas-alueen lisäksi myös koko Saarijärven-Viitasaaren seutukunta tai laajempi maantieteellinen alue maakuntarajojen ylitse. Hankkeiden toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnallisten sekä valtakunnallisten kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kehittämishankkeiden julkista rahoitusta haetaan hankkeen aihealueen mukaisesti Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Maaseuturahasto). Kunkin hankkeen tiedotuksessa tuodaan aina esille, mistä rahastosta hankkeen rahoitus on myönnetty.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan maaseuturahaston tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla.

Vuosien 2007-2014 aikana Witas Oy:n hallinnoimien hankkeiden kokonaisrahoituksesta lähes 80 % kanavoitui alueelle EU:n kehittämisrahastoista sekä Suomen valtiolta. Loppuosan rahoituksesta vastasivat hankkeisiin osallistuneet yritykset, Witas sekä Witas-alueen ulkopuoliset muut kunnat.

Witas Oy voi myös olla osatoteuttajana mukana muiden tahojen hallinnoimissa hankkeissa varmistaen, että hankkeessa toteutettavat toimenpiteet palvelevat Witas-alueen yrityksiä, kuntia, sidosryhmiä sekä yhtiön tavoitteita.

Tapani Laitinen
Toimitusjohtaja
puh. 040 152 0112
tapani.laitinen(at)witas.fi


Euroopan aluekehitysrahasto logo.      Euroopan sosiaalirahasto logo.     Vipuvoimaa EU:lta logo. 

 Euroopan maaseuturahasto logo.   Leader logo.

Keski-Suomen liitto logo.   ELY-keskus logo.   Leader Viisari logo.