Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: https://www.witas.fi/

Etusivu > Hankkeet > Lomaseutua investoreille

Lomaseutua investoreille

Lomaseutua investoreille -hankkeen tavoitteena on kirkastaa viiden pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevan matkailukohteen profiili ja rakentaa sen pohjalta niille uudenlainen yhteistoiminnan ja yhteismarkkinoinnin malli. Hankkeen kohdealueita ovat:

  • Haukirinteen loma-asunto- ja asuinalue, Viitasaari
  • Kivijärvi Resort (Kivijärven Vapaa-ajankeskus)
  • Niemenharjun matkailu- ja loma-asuntoalue, Pihtipudas
  • Saarensalmen loma-asuntoalue, Kinnula
  • Öijänniemen loma-asuntoalue, Kannonkoski

Yhteisen toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa investoreille, matkailuoperaattoreille ja rakennusalan yrityksille kohdealueiden rakentamiseen osallistuminen yksittäistä kohdetta pienemmällä riskillä. Lisäksi kohdealueista rakennetaan yhteinen esittely virtuaalitodellisuuteen, minkä tavoitteena on lisätä kohteiden kiinnostavuutta. Hankkeella pyritään myös edistämään puurakentamisen uusia ratkaisuja huomioiden vähähiilisyys sekä kiertotalouden ja energiatehokkuuden näkökulmat.

Pitkällä tähtäimellä hankkeella pyritään kasvattamaan matkailua sekä vapaa-ajan asumista seudulla ja siten lisäämään alueen elinvoimaa. Hankkeessa kehitettävästä toimintamallista on tavoitteena rakentaa työkalu myös muille kunnille ja kehittämisyhtiöille.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy. Toteutusaika on 1.2.2021 – 31.3.2022. Rahoittajana toimii Keski-Suomen liitto koronaepidemian vaikutusten hillintä ja siitä toipuminen -rahoituksesta.


Manu Aunola
projektipäällikkö
puh. 044 537 2507
manu.aunola(at)witas.fi


Keski-suomen liitto logo  Witas Oy logo