Toimitilapalvelu

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Kirsti Kaakkurivaara, viestintä- ja projektikoordinaattori
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 0400 770 706
kirsti.kaakkurivaara(at)witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Witaksen toimitilarekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kuntaomisteisen kehittämisyhtiön asiakastyön hoitaminen.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteripitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröityneet käyttäjät – nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti

Rekisteröitymättömät käyttäjät – Ilmoituksia varten nimi, organisaatio (ei pakollinen), puhelinnumero ja sähköposti

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Järjestelmään rekisteröidyiltä organisaatioilta ja organisaatioiden henkilöiltä on saatu tiedot heiltä itseltään joko organisaation toimittamana tai järjestelmässä sijaitsevan toimitilojen ja -tonttien ilmoittamislomakkeen kautta (rekisteröitymättä). Rekisteröityneet käyttäjät voivat hallinnoida omia tietojaan.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

 
Päivitetty 21.11.2018

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA


 

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »