Rekrytointi

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Tapani Laitinen, toimitusjohtaja
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 040 152 0112
tapani.laitinen(at)witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Työnhakijarekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Työnhakijoiden valintaprosesseihin liittyvien toimien kannalta tarpeellisten tietojen käsittely.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Henkilön koko nimi ja syntymäaika
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Lähiosoite
  • Henkilön työ- ja koulutushistoria
  • Muut henkilön osaamiseen liittyvät tiedot
  • Muut henkilön itsensä ilmoittamat tiedot

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan työnhakijalta itseltään työnhakuprosessin aikana. Lisätietoja saadaan työhaastatteluissa sekä mahdollisesti työnhakijan itsensä ilmoittamilta suosittelijoilta.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Digitaalisesti tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä ja rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä on pääsy työnhakijoiden henkilötietoihin. Henkilötietoja säilytetään työnhausta riippuen 1-2 vuotta valinnan jälkeen. EU-rahoitteisten hankkeiden osalta henkilötietoja säilytetään hankkeen rahoittajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

 
Päivitetty 4.1.2019

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

 

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »