Kuvaus henkilötietojen käsittelystä

 

Luottamuksellisuus on Witaksen yksi tärkeä arvo. Käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Tietosuojakuvauksilla osoitamme, miten ja minkälaisten tehtävien hoitamiseksi käsittelemme henkilötietoja. Tietosuojakuvaukset on laadittu käyttötarkoituksen mukaan ja niissä informoidaan tarkemmin henkilötietojen sisällöstä, käsittelystä ja keräämisestä.

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) sääntelee henkilötietojen käsittelyä. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Rekistereiden suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Henkilötietojen tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Kehittämisyhtiö Witas Oy:llä on käytössä lomake henkilötietojen tarkistus-, muutos- ja poistamispyyntöä varten. Pyyntö on osoitettava kirjallisesti allekirjoitettuna tietosuojasta vastaavalle henkilölle.

Lisätietoja

Tapani Laitinen, toimitusjohtaja
tapani.laitinen(at)witas.fi, puh. 040 152 0112

Kirsti Kaakkurivaara, viestintä- ja projektikoordinaattori
kirsti.kaakkurivaara(at)witas.fi, puh. 0400 770 706


Tietosuojaohjeita ja neuvoja
Tietosuojavaltuutetun toimisto - tietosuoja.fi

 
Päivitetty 7.12.2021

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

 

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »