Innoreactor.fi

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Kirsi Niskanen, innovaatioasiantuntija
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 044 459 6833
kirsi.niskanen(at)witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Innoreactor.fi-alustan tekijätorin käyttäjärekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Innoreactor.fi-alustalle rekisteröityneiden henkilöiden ja yritysten informointi, asiakassuhteen hoito, yhteydenpito ja tarvittaessa laskutus.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteripitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Innoreactor.fi-alustalle rekisteröityneen palveluntarjoajan tai yrityksen nimi, verkkosivun osoite, toimiala, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot on saatu pääasiassa ilmoittautuneilta itseltään sähköisen ilmoittamislomakkeen kautta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 
Päivitetty 9.2.2021

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA


 

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »