Metsäbiotalouden yritysryhmähanke

 

Pohjoisen Keski-Suomen metsäbiotalouden yritysryhmähanke on jatkoa vuonna 2016 toteutetulle esiselvityshankkeelle, jossa kerättiin tietoa ja valmisteltiin yritysryhmähanketta biotalouden alueella toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi.

Esiselvityksen aikana kohdealueen merkittävimmäksi mikro- ja pienyrityskentäksi metsäbiotalouden alueella erottui puun ja energiabiomassan hankintaketjussa työskentelevät ja tälle ketjulle koneita tai palveluita tarjoavat yritykset. Tästä yritysjoukosta valikoitui neljä yritystä, jotka tässä hankkeessa lähtevät yritysryhmänä kehittämään omaa ja edustamansa toimialan liiketoimintaa.

Yritysryhmähankkeessa toteutetaan sekä yrityskohtaisia että yritysryhmän yhteisiä toimenpiteitä. Yrityskohtaisilla toimenpiteillä kehitetään yritysten sisäistä liiketoimintaa ja johtamista. Yritysryhmähankkeen yhteisissä osioissa vaikutetaan kohdeyritysten liiketoimintaympäristöön ja etsitään yhdessä oleellisten sidosryhmien edustajien kanssa uusia ratkaisuja toimialan kehittämiseksi.

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on parantaa kohdeyritysten liiketoiminnan kilpailukykyä ja palveluiden laatua, etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia biotalouden alueelta. Lisäksi etsitään mahdollisuuksia yhdistää paikalliset yritykset alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin niin, että saadaan kootuksi liiketoimintaa vahvistavia arvoketjuja ja parannettua tiedonkulkua. Näillä toimilla vahvistetaan alueen uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016-31.12.2018. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta sekä mukana olevat yritykset.

Mauno Laulumaa
Kehittämispäällikkö
puh. 044 459 6202
mauno.laulumaa(at)witas.fi

 

  

 
Päivitetty 14.3.2019

VIITASAARI
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
POP Pankin alakerta
Keskustie 41
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
puh. 014 577 6200
info(at)witas.fi
Henkilöstön yhteystiedot

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »